Enquête Smildeger Neiskrant

Enquête Smildeger Neiskrant

Als redactie van de Smildeger Neiskrant zijn wij benieuwd wat de meningen zijn over de krant. Daarom hebben wij een korte enquête samengesteld zodat wij kunnen zien waar ruimte is voor verbetering. De uitkomst van deze enquête zal daarom ook alleen intern worden besproken en niet gepubliceerd worden in een volgende editie.

Wat vind je van de krant?
Vormgeving
Leesbaarheid
Invulling